KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CUẢ GIÁO SƯ NGÔ VĂN LẠI  吴文赖老师佳作

 

 

Minh Tâm Bảo Giám 明心宝鑑

Nhớ Khải Minh  ||  Hồi Tưởng  ||  Đời Và Biển

Cô Đơn (Dịch Thơ Pháp)  ||  Hoàng Hạc Lâu   黄鹤楼

正气歌 - Chính Khí Ca (Tuyển Dịch & Chú Giải)

 

Đề Đô Thành Nam Trang  - Thanh Minh  题都城南庄 - 清明

离乡与乡离  (I)  Xa Quê Và Quê Xa  (I)   ||  离乡与乡离  (II)   Xa Quê Và Quê Xa (II)

Họ Khổng Ở Trung Quốc   ||  T́m Sơn Tăng Không Gặp   ||  Vẫn Nhớ Khải Minh

 

A Ông Hành

Thăm Đảo - Vượt Biển (Hoạ "Thăm Đảo")   ||  浪淘沙 -  简弃民 - Viết Cho Khí Dân

Nữ Sinh Nha Trang - Băn Khoăn   ||  Gởi Một Bệnh Nhân

Tâm Tư   ||  Trang Trại Rẻo Cao   ||  Hớ Hênh   ||  Tự Kiểm Điểm  -  Bâng Khuâng

 

*  *  *

 

Hai Cú Đá   ||  Ưu Thế I   ||  Ưu Thế II   ||  Chơi Chữ Thời @

 

   Chuyên Ma Thứ Ba:  Ma Người   ||  Chuyên Ma Thứ Tư:  Ma Đuốc

Chuyên Ma Thứ Nhất:  Ma Chó   ||  Chuyên Ma Thứ Hai:  Ma Cọp

 

Thế Giới Này Đă Từng Có Một Cái Rốn Như Thế!   ||  Vấn Đề Thai Giáo

Đă T́m Thấy… Giấy Khai Sinh Của Bài Vè Quảng Nam Hay Căi

Quyền Huynh Thế Phụ - Hăy Lưu Ư Về Cấu Trúc Pháp ngữ

Bản Sắc Văn Hoá Từ Các Nữ Nhân Vật Tiêu Biểu Ở Ba Nền Văn Học

Chuyện Tương Truyền Cánh Phượng Lạc Đàn  ||  Hăy Nói Không Với Ba Cái Có Thể

Chủ Thuyết Thuyền Không  ||  Thành Nhân Chi Mỹ  ||  Suy Nghĩ Về Âm Đức

Học Dă Hảo?  Bất Học Dă Hảo?  ||  Bàn Về… Người Khuất Mặt

Ân Hận Muộn Màng  ||  Một Chuyện Cá Tháng Tư Ở Khải Minh  ||  Đắm Đuối

 

 

 

http://KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2007 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer