KHAIMINH.ORG Cng Vin Cuả Mọi Cng Dn Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TC PHẨM CỦA DU SƠN LNG TỬ 遊山浪子作品

 

Nhớ Về Khải Minh

 

Cu Chuyện Tnh Bn Dng Sng

Bạn Thơ Ng Đức Diễm - 吳德焰诗友

Khai Bt Đầu Xun -- Đỉnh Tuyết Sơn

 

Chuỗi Thơ Thu (1) || Chuỗi Thơ Thu (2) || Chuỗi Thơ Thu (3) || Chuỗi Thơ Thu (4)

L Thư Tnh Cuối Thu || Nhớ Em || Mưa Thu

C B Thơ || Tại V - Giấc Chim Bao || Giọt Nước || Lỡ Lng

 

Thằng B Đnh Giy (Ở Viả H Si Gn)

Cảm Tạ || Tự Vịnh Nng Xăng || Thuyền Trăng

Cảnh Chờ || Ảo Tnh || Giọt Nắng Cn Vương

Nổi Lng (Người Ở Lại) - Thổn Thức Lng ( Kẻ Ra Đi )

 

Gặp Bạn Thơ - Hạnh Ngộ Thi Nhn

Tiễn Em || Tưởng Nng || Say Đời - Ngắm Vườn

 

Tiết Thanh Minh || Mưa Buồn || Lng Chinh Phụ

Chợ Hoa - Vịt Rời Con Lạch || Đưa Tiễn - Nhớ Cảnh Đồng Qu