KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TRẦN HƯNG  陈兴作品

 

 

Ngày Về Thăm Mẹ

 

Riêng Tặng Các Bạn Xuân Quang  ||  Mơ Về Thăm Ngôi Trường Cũ

 

Cô Đơn  ||  Ảo T́nh Phóng Tác  ||  Đọc "Thổn Thức" Cảm Tác

 

Nỗi Niềm Cỏ Dại

Bẽ Bàng  ||  Rượu T́nh Cho Em

T́nh Muộn  ||  Xuân Dĩ Văng  ||  Hăy Quên Đi Em

 

 

Một Chút Kỷ Niệm  ||  Đọc Đắm Đuối Cảm Tác (2)

Đọc "Nhớ Ai" Cảm Tác  ||  Đọc Hẹn Cảm Tác

 

狗年春节Xuân BÍNH TUẤT