KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA PHAN CHÁNH THƠ  潘正書作品

 

春风

- -

愁思 - 王煥校长 -  Sầu Tư

 

苦瓜 - Khổ Qua  ||  Bài Bạc Tránh Xa

Vợ Tôi (Chuyện T́nh Trên Chuyến Xe Bus)  ||  Kư Túc Xá

 

Nỗi Niềm Cỏ Dại

Đọc "Thổn Thức" Cảm Tác

Nhớ Trăng - Nỗi Ḷng Trăng Thanh

Bé Láng Giềng  ||  Khải Minh Thuở Ấy Cuả Bọn Ḿnh

 

Đọc Rượu T́nh Cảm Tác  ||  Đọc Hẹn Cảm Tác

Đọc "Nhớ Ai" Cảm Tác   ||  Đọc "Riêng Tặng Một Người" Cảm Tác