KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TẠ HUỆ QUYÊN  谢惠娟作品

 

 

Hoàng Cúc Năm Xưa  -   Nhặt Lá Thu Sầu  -   Thu Quê Xưa

Quê Nhà  ||  Măi Hoài Vẫn Đợi  ||   Bẽ Bàng  ||   Trăng Thanh

 

Mộng Ước Ru Em - Thu Và Tôi - Mừng Thu

Thùy Dương Cát Trắng - Hoài Niệm  ||  Nhớ Trăng - Nỗi Ḷng Trăng Thanh

 

Hăy Tỉnh - Chớ Cười  ||  Riêng Tặng Một Người

Đọc "Nhớ Ai" Cảm Tác  ||  Đọc Hẹn Cảm Tác

 

 

狗年春节Xuân BÍNH TUẤT