NHỐT TRĂNG

 

 

 

VẦNG  TRĂNG

 

Vầng trăng trong sáng bốn miền vươn,

Trăng chiếu trần gian luống đoạn trường.

Bao cặp nh́n trăng thề non nước,

Chờ người đợi nguyệt ốm tư tương.

 

Quả trăng anh chiết làm hai mảnh,

Một mảnh dành riêng ướp sắc hương.

Mảnh nhỏ đem trồng trên song cửa,

Đêm rằm sớm mọc ngắm em vương.

 

Mảnh trăng c̣n lại giữ bên đường,

Lúc nhớ khi buồn ngắm thế gương.

Soi ảnh người xưa giờ vắng bóng,

Nhớ hoài tiền diện cảnh trong sương.

 

Ước ǵ trăng chiếu người trong mộng,

Anh vớt h́nh nàng ủ hướng dương.

Chú Cuội nếu c̣n… thời cũng khóc,

Hằng Nga đâu nữa… để mà thương.

 

 

Du Sơn Lăng Tử (遊山浪子)

(Khoá 65/68)

2006, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

NHỐT  TRĂNG

 

( Kính họa bài Hái Trăng của thi hữu Hương Sắc )

 

Trăng lẻn vườn hoa điểm nhụy cành,

Soi hồ bán nguyệt ánh sao lanh.

Dổ trăng ướp mộng đan sương mỏng,

Rủ nguyệt ủ t́nh dệt chỉ manh.

Ai gói thương ḷng chôn đáy giếng,

Người gom nhung nhớ dấu tim anh.

Cuội say men táo rơi vườn mộng,

Trăng lạc lầu hương nhốt chẳng đành.

 

 

Du Sơn Lăng Tử (遊山浪子)

(Khoá 65/68)

2006, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

TRĂNG  THANH

 

( Cảm tác theo bài Nhốt Trăng của anh Du Sơn Lăng Tử )

 

Trăng lẻn vườn hoa thổn thức ḷng,

Soi hồ bán nguyệt h́nh ṿng cung.

Để trăng mộng tưởng chuyện xưa cũ,

Hậu Nghệ ôi chàng!  Ḷng nhớ nhung.

Soi bóng trăng vàng tận đáy giếng,

Kiếm t́m h́nh ảnh của trăng thương.

Cuội lo trăng lạc quên đường lối,

Huyền diệu trăng thanh chẳng lạc đường.

 

 

Huệ Quyên

2006, Houston, Texas, U.S.A

 

 

 

 

GIỮ  TRĂNG

 

( Xin Cảm tác theo bài Trăng Thanh cuả chị Huệ Quyên )

 

Dốc cả cuộc đời đổi lấy trăng,

Đời như cơn mộng mộng nên chăng?

D́m trong đáy cốc tràn men sánh,

Cạn chén quan hà rạch tuyết băng.

Thanh xuân tàn uá ṿng tay trắng,

T́nh quyện vào trăng vết vết ḷng.

Quyết giữ trăng kề bên gối mộng,

Đời thả đi rồi giữ lấy trăng.

 

 

Tuyết Quyên

2006, Edmonton, Canada