VIDEO / PHOTO ALBUMS 相 冊 HNH ẢNH

 

 

 

 

啓明 - KHẢI-MINH - 侨青

 

 

Classes of A75 - NA

 

Class of 74/NA

Class of 73/NA

Class of 72/NA

Class of 71/74

Class of 70/73

Class of 69/72

Class of 68/71

Class of 67/70

Class of 66/69

 

Class of 65/68

 

Classes of 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45

 

 

 

 

ALUMNI & FRIENDS PHOTO / VIDEO ALBUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007/05/21

(Video) Miss Vietnam USA 2007 (Phỏng vấn cả tiếng Việt & Anh)

 

(Video) Miss Asia USA 2006 | Miss Vietnam 2006 - Beach Beauty

 

 

2007/03/18

(Video) Slam Dunk Contest - Michael Jordan vs Dominique Wilkins

 

(Video) Slam Dunk Contest (2007) | Slam Dunk Contest (1984 1988)

 

 

2007/01/23

(Video) Tango | Luca Waltz Performance | World Dance

 

(Video) IDSF Grand Slam Final Paso Doble

 

(Video) Greatest Soccer (Football) Goals Ever | Great FIFA World Cup Goals

 

(Video) Best Moments In Soccer (Football)

 

 

2006/12/20

(Video) Amazing Acoustic Guitarist | Acoustic Guitarist [For My Father]

 

(Video) Acoustic Guitarist [Angelina] | Acoustic Guitarist [The Robin]

 

(Video) Acoustic Guitarist [Glimmer Of Hope] | Acoustic Guitarist [AirTap!]

 

(Video) Yanni Live 1 | Yanni Live 10 | World Dance |

 

(Video) 2006 Nationals - 1 | Tango (1) | Tango (2) | Tango (3)

 

 

2006/11/12

(Video) 令人惊讶的足球技能 Kỷ Thuật Tc Cầu Đầy Kinh Ngạc

2006/11/12

(Video) 乒乓球表演 Biểu Diễn Bng Bn

 

 

2006/09/01

(Photos) Hnh Ảnh Gặp Mặt Cuả Ba Thế Hệ Thầy Tr Khải Minh 8/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2005 KHAIMINH.ORG