啓明网站  敬贺

2007/06/26

 

 

CHÚC MỪNG!

 

Được tin cá nhân & công ty cuả bạn VƯƠNG VĨNH HIỆP được chọn vô

 

DANH SÁCH 113 CÁ NHÂN

ĐOẠT CÚP VÀNG "DOANH NHÂN TÂM TÀI" LẦN I, NĂM 2007

&

DANH SÁCH 143 ĐƠN VỊ

ĐOẠT CÚP VÀNG "THƯƠNG HIỆU VÀ NHĂN HIỆU" LẦN II, NĂM 2007

 

 

http://www.camnangdoanhnghiep.com.vn/

 

 

Thành thật chia vui cùng bạn Vĩnh Hiệp!

 

 

KHAIMINH.ORG

26 June 2007