TIẾU LM - 幽默 (#21)

Phan Chnh Thơ Tin Sinh Sưu Tầm (*)

 

 

 

 

CHẬM HIỂU

 

 

Một ng sếp tỏ ra ta đy am hiểu về nghệ thuật đ dặn c thư k:

 

- Em ra gallery mua cho anh 5 bức tranh trừu tượng, loại thật trừu tượng v nhớ ni với tc giả ghi tn vo tranh.

 

- Mấy tc giả ny đu c nổi tiếng g đu. Ghi tn để lm g hả anh?

 

- Sao em chậm hiểu thế, để chng ta treo tranh khỏi bị ngược.

 

 

 

 

 

M THẬT

 

 

B vợ bỏ ra hai ngy đi xem bi ở một nơi xa, lc về hớn hở ni với chồng:

 

- Lo thầy bi m cả hai mắt m cứ lun miệng ni l trng em đẹp qu.

 

Chồng gật g ni:

 

- Ừ, lo ta đng l m thật !

 

 

 

 

 

CẢM ƠN

 

 

Một b đến khm bc sĩ.

 

- Xin b vui lng mở miệng ra.

 

- Rất cảm ơn bc sĩ.

 

- Nhưng cảm ơn ti về việc g?

 

- Chồng ti lc no cũng bảo ti phải ngậm miệng lại !

 

 

 

 

 

 

HIỂU

 

 

- ng c tin vo chuyện đĩa bay khng?

 

- Ồ, tất nhin l c chứ.

 

- Thế ng đ nhn thấy lần no chưa?

 

- Từ khi ti ly hn th khng!

 

 

 

 

RỤT R NHƯNG HIỂU VỘI

 

 

Trong giờ thi vấn đp mn lịch sử, một sinh vin nữ rụt r bước tới trước mặt gio sư.

 

Gio sư ni:

 

- Em ngồi xuống. Hy ni cho ti biết, ai l người đn ng đầu tin...

ng ni chưa hết cu, c gi liền đứng phắt dậy, đỏ bừng mặt v phản đối:

 

- Đ l chuyện đời tư của em, sao thầy lại hỏi trong cuộc thi ny.

 

 

 

 

THI HỨNG

 

 

Trong giờ học văn, thấy T đang ngủ lơ mơ, c gio gọi đứng dậy:

 

- Em hy nhắc lại hai cu thơ m c vừa đọc!

 

Thấy T ngắc ngứ, c gio gợi :

 

- La chim lấp l...

 

Nghĩ đến đm ruộng của mẹ ở nh, T nhanh nhảu:

 

La chim lấp l đầu bờ,

Gặp phn bn... dởm hạ cờ xuống ngay!

 

 

 

 

 

JOKES

 

 

ROMANCE MATHEMATICS

 

Smart man + smart woman = romance

Smart man + dumb woman = affair

Dumb man + smart woman = marriage

Dumb man + dumb woman = pregnancy

______________________________

 

OFFICE ARITHMETIC

 

Smart boss + smart employee = profit

Smart boss + dumb employee = production

Dumb boss + smart employee = promotion

Dumb boss + dumb employee = overtime

_____________________________

SHOPPING MATH

 

A man will pay $20 for a $10 item he needs.

A woman will pay $10 for a $20 item that she doesn't need.

_____________________________

 

GENERAL EQUATIONS & STATISTICS

 

A woman worries about the future until she gets a husband.

A man never worries about the future until he gets a wife.

A successful man is one who makes more money than his wife can spend.

A successful woman is one who can find such a man.

_____________________________

 

HAPPINESS

 

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.

To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.

______________________________

 

LONGEVITY

 

Married men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die.

______________________________

 

PROPENSITY TO CHANGE

 

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.

A man marries a woman expecting that she won't change, and she does.

_____________________________

 

DISCUSSION TECHNIQUE

 

A woman has the last word in any argument.

Anything a man says after that is the beginning of a new argument.