10 ĐIỀU ƯỚC

 

 

 

 

 

( Thân tặng các độc giả cuả KHAIMINH.ORG )Một mong sức khỏe dẻo dai (1),
Hai mong tiền bạc đủ xài thả ga.
Ba mong gia đạo thêm hoa,
Bốn mong t́nh bạn thẳng đà tiến nhanh.
Năm mong cuộc sống an lành,
Sáu mong sự nghiệp tươi xanh suốt tuần.
Bảy mong hội ngộ quư nhân,
Tám mong hạnh phúc có phần đi lên.
Chín mong mọi chuyện đều hên,
Mười mong chín điểm ghi trên được hoài.

Cao Nguyên Bá  高原霸

California, U.S.A., 04/2007(1)   Mời đọc  Bí Quyết Sống Lâu & Sống Khoẻ

 

 

 

 

Một mong mọi chuyện đều hên,
Hai mong hạnh phúc đi lên vạn lần.
Ba mong hội ngộ quư nhân,
Bốn mong sự nghiệp tươi xanh suốt tuần.
Năm mong cuộc sống an lành,
Sáu mong t́nh bạn tiến nhanh thẳng đà.
Bảy mong gia đạo thêm hoa,
Tám mong tiền bạc thả ga dư xài.
Chín mong sức khỏe dẻo dai,
Mười mong được măi chín điều ghi trên!

Tảo Dương 
早阳  ( phóng tác )

California, U.S.A., 04/2007

 

 

 

 

 

Thân tặng già Vương Tuy Thâm

 

Một mong bánh ngọt người ưa,
Hai mong bánh mặn cũng vừa miệng ăn.
Ba mong khách mới luôn tăng,
Bốn mong khách cũ siêng năng ghé đều.
Năm mong khách lạ càng nhiều,
Sáu mong khách ruột mỗi chiều tạt qua.
Bảy mong tiếp khách phương xa,
Tám mong bánh cưới nhiều nhà đặt thêm.
Chín mong khách thích xài tiền,
Mười mong lắm dịp chạy kem, đi viền.

Tuấn Phong 俊峰

California, U.S.A., 04/2007

 

 

 

 

 

 

Một mong khách thích xài tiền,
Hai mong bánh cưới đặt thêm ào ào.
Ba mong tiếp khách phương xa,
Bốn mong khách ruột tạt qua mỗi chiều.
Năm mong khách lạ càng nhiều,
Sáu mong khách cũ ghé đều siêng năng.
Bảy mong khách mới luôn tăng,
Tám mong bánh mặn khi ăn ngon thừa.
Chín mong bánh ngọt người ưa,
Mười mong lắm dịp say sưa thu tiền!!!

Thôn Quang 暾光  ( phóng tác )

California, U.S.A., 4/2007

 

 

 

 

 

Một mong xe dzọt như bay,

Hai mong ông chủ chẳng hay đứng nh́n.

Ba mong xe rộng thùng th́nh,

Bốn mong nhiều khách chịu rinh đồ về.

Năm mong giá cả rẻ rề,

Sáu mong xa lộ bốn bề thênh thang.

Bảy mong xe chẳng cà tàng,

Tám mong khách thích mặt hàng onsale.

Chín mong xe chẳng làm eo,

Mười mong xe chạy một lèo tới nơi.

 

Tuấn Phong 俊峰

California, U.S.A., 04/2007

 

 

 

 

 

 

Một mong sinh nhật được vui,

Hai mong bánh ngọt chúc người tuổi thêm.

Ba mong bánh cake viền kem,

Bốn mong khách thích ăn kem rồi thèm.

Năm mong buôn bán được lên,

Sáu mong trăm sự được hên gặp thời.

Bảy mong đám cưới mọi người,

Tám mong vui vẻ sau ngày kết hôn.

Chín mong gặp được quư nhân,

Mười mong buôn bán trăm phần trăm vô.

 

Tạ Huệ Hạnh 谢惠杏

13 Apr 2007, Houston, Texas, U.S.A.