GỠ

 

 

 

Dow Jones Industrial Average on Friday, 19 October 2007

 

 

 

 

( Tặng Dennis Phan  潘家墉 )

 

 

Cổ phiếu hôm nay giá xuống nhiều,
Bên đường phố xá cũng buồn thiu.
Người mua dệt vội t́nh đồng cảm,
Kẻ bán tô ngay cảnh chợ chiều.
Nghĩ đến ngày mai không rượu uống,
Lo cho tháng tới chẳng tiền tiêu.
Ta ngồi cặm cụi cày hăng hái,
Dựng lại niềm vui lỡ bị x́u.

 

 

Tuấn Phong 峰俊

California, U.S.A., Friday, 19 October 2007

 
 
 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org