THƠ NHẤT M BIẾN THỂ

 

 

CHIA TAY

 

Đn địch đua đi đến đến đu?

Xa xa xam xm xuống sương sầu.

Lẻ loi lạnh lẽo lng li loạn,

Nhắn nhủ nhời nhau nhớ nhớ nhau!

 

Khng r tc giả

 

 

THƯƠNG THẦM

 

Thương thầm thơ thẩn thấy thảm thương,

Vất vơ, vụng về với vấn vương.

Lai lng lm ly lng lạnh lẽo,

Tnh tới tnh tan tớ tận tường

 

Phan Gia Dng 家墉 phng tc

Class of 1971/1974

Los Angeles, California, U.S.A., March 24, 2007

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org