RƯỢU

 

 

 

 

 

 

( Bài này tặng cho người nào thích uống rượu hoặc beer

nhất là “Nắng Mưa” nhà ta… )

 

Hôm nay có rượu hôm nay say,

Sầu đến mai này ta mới hay.

Vui được ngày nào, ngày đó hưởng,

Đời người như thế mới như mây.

Bôn ba sóng gió tránh sao khỏi,

Thời vận an bài khó mà thay.

Chấp nhận sống đời tranh đấu măi,

Buồn buồn mượn rượu để mà say!

 

Tạ Long Nữ  谢龙女
Houston Texas, U.S.A., 31 March 2007

 

 

 

 

RƯỢU T̀NH (2)

 

 

Rượu t́nh không uống vẫn mê say,

Mấy chục năm trời ngất ngất say;

Uống rượu chẳng say lại thật tỉnh,

Rượu t́nh không nhấp tháng ngày say.

 

Tạ Hụê Hạnh 惠杏

Houston Texas, U.S.A., 31 March 2007

 

*

 

Rượu em gởi đến anh ngà say,

Ngây ngất men nồng với đắm say;

Tri kỷ hồng nhan đời mấy thuở,

Thoáng hương cũng chỉ vướng t́nh say!

 

Trúc Viên   竹园

U.S.A., 3/2007

 

*

 

Ly rượu ân t́nh thật đắng cay,

Đêm khuya sương lạnh thắm vai gầy;

Hương t́nh vương vấn hồn tê tái,

Cạn chén rượu t́nh ta đắm say.

 

Trần Hưng  陈兴

California, U.S.A., 03/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org