春望 XUÂN VỌNG

 

 

 

桂林山水甲天下

 

 

 

 杜甫《春望》


国破山河在,城春草木深。
感时花溅泪,恨别鸟惊心。
烽火连三月,家书抵万金。
白头搔更短,浑欲不胜簪。

 

 

( Âm Hán Việt )

 

Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thời hoa tiển lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hỏa liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thắng trầm.

 

Đổ Phủ

 

 

 

( Chuyển Ngữ )

 

Nước tàn sông núi vẫn đây,

Thành xuân cây cỏ rậm đầy khắp nơi.

Cảm thời hoa cũng lệ rơi,

Hận ly biệt đến chim thời hoảng kinh,

Liên miên ba tháng lửa binh,

Nhận thư nhà qúy tựa ngh́n vàng hơn.

Nhẹ xoa mái tóc bạc sương,

Lưa thưa ngắn ngủn khó đường cài trâm.

 

Hàn Quốc Trung 韩国忠

California, U.S.A., Tháng 4, 2007

 

 

 

 

 

 

Thành đổ sơn hà c̣n lại đây,

Xuân về cây cỏ mọc lan đầy.

Tức thời hoa cũng rưng ḍng lê.

Ly biệt chim muôn khóc lạc bầy,

Ba tháng đao binh khói lửa cháy,

Ngàn vàng đem đổi thư nhà ngay,

Lưa thưa tóc trắng dăm ba sợi,

Lược chải trâm cài ngao ngán thay.

 

Lương Thuận Mậu 梁順茂

California, U.S.A., Tháng 4, 2007

 

 

 

Thành đổ hề chi đến núi sông,

Xuân về cây cỏ vẫn ra bông,

Hoa kia thấy cảnh u sầu khóc,

Chim chóc nghe tin uất hận xông,

Khói lửa dằng dai ba tháng chẵn,

Thư nhà đáng giá chục ngàn đồng,

Từng chùm tóc trắng đua nhau rụng,

Lược gương chải măi dễ ǵ xong.

 

Vương Tuy Thâm 王绥深

California, U.S.A., 4/2007

 

 

 

 

 

Thành tan sông núi vẫn c̣n đây,

Xuân đến cỏ hoang lấp phủ dầy.

Thương cảnh điêu tàn hoa cũng khóc,

Biệt ly uất hận chim sầu lây.

Chiến chinh khói lửa tiếp ba tháng,

Trả gía thư nhà tiền vạn đầy.

Vuốt tóc bạc đầu đà ngắn ngủn,

Khó tṛn búi tóc… mang trâm cài.

 

Phan Tiên Sinh  潘正書先生

California, U.S.A., 4/2007

 

 

 

Sông núi c̣n đây thành nát tan,

Xuân về cây cỏ mọc lan tràn.

Cảnh buồn hoa cũng tuôn ḍng lệ,

Ly biệt chim muôn uất hận than

Khói lửa dằng dai ba tháng chẵn,

Thư nhà đáng giá vạn tiền vàng,

Từng chùm tóc trắng đua nhau rụng,

Lưọc chải… ngắn nên khó thẳng hàng.

 

Cao Nguyên Bá  高原霸

California, U.S.A., 4/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org