KHUYÊN BẢO & D ẠY CON

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYÊN BẢO

 

 

Con hỡi, cha căn dặn mấy lời,

Gắng nghe cho kỹ nhé, con ơi!!!

Phải nên khiêm nhượng, khôn tṛn kiếp,

Đừng có kiêu căng, dại suốt đời.

Một nhịn, chín lành (1) cần đúng lúc,

Ba ch́m, bẩy nổi (2) cũng tùy nơi.

Có khôn th́ nhớ lời khuyên bảo,

Chớ để ngh́n sau thẹn với đời

 

&

 

Đời người ai sống quá trăm năm,

Đổi trắng, thay đen cũng “phải nằm”. (3)

Thương kẻ đói ăn ḷng xẹp lép,

Giúp người rách mặc lạnh căm căm.

Sang giàu vẫn chẳng vương tà trí,

Nghèo đói càng luôn giữ chánh tâm.

Lời nói bay nhanh (4), truyền đạo nghĩa,

Hay ǵ khẩu Phật (5), bụng dao găm

 

 

Trường Giang  长江

06 tháng 6, 2007

 

 

Ghi Chú:

 

1.     Tục ngữ:  Một sự nhịn bằng chín sự lành.

2.     Ba ch́m, bảy nổi:  Ư nói cuộc đời khi giàu có, lúc nghèo hèn.  Hoàn cảnh thay đổi.

3.     Phải nằm:  Ư nói phải nằm xuống, phải chết.

4.     Do chữ Ngôn Dịch Trường Phi, nghĩa là Lời nói thoát ra khỏi miệng bay nhanh như gió.

5.     Khẩu Phật:  Miệng của Đức Phật nói những điều trọn lành.  Ư nói người ngoài miệng nói điều tốt lành nhưng trong ḷng chỉ nghĩ làm việc ác, hại người.

 

 

 

 

 

 

LỜI MẸ VIỆT NAM

 

“Khuyên đàn con ngỗ nghịch”

 

 

 ( Kính họa bài KHUYÊN BẢO của Thi Huynh Trường Giang )

 

 

Mẹ nhủ, này con hăy nhớ lời,

Đôi điều tâm huyết đó con ơi.

Hiếu trung, đạo lư trên trần thế,

Nhân nghĩa, phương châm ở cơi đời.

Khiêm nhượng ngôn từ từng chốn chốn,

Khoan ḥa thái độ, khắp nơi nơi.

Kiêu căng, độc ác đời mai mỉa,

Bia miệng ngàn năm tiếng để đời.

 

&

 

Để đời tiếng xấu biết bao năm,

Dù phút lâm chung, xác đă nằm.

Đời chẳng đoái thương, c̣n oán hận,

Người không nuối tiếc, lại hờn căm.

Giầu sang vẫn phải vun cây đức,

Quyền quư càng nên giữ đạo tâm.

Chớ có theo chân phường ác đảng,

Chuyên dùng mă tấu với dao găm.

 

 

Từ Phong  徐峰

U.S.A., 21 tháng 6, 2007

 

 

 

 

 

 

Kính thưa Bác đoàn trưởng:

        Nếu là thơ bác em xin họa,

      Hay dở cầu mong bác đại xá;

      Bè bạn tâm t́nh gửi đến nhau,

      Mong sao óc muộn bị lăo hóa.

 

 

DẠY CON YÊU

 

 

Con yêu cha nhủ một đôi lời,

Phải nhớ nằm ḷng cậu cả ơi.

Thầy thuốc, thiện nhân ǵn nghĩa đạo,

Lương y, từ mẫu giữ t́nh đời.

Phép ăn nết ở tuỳ từng lúc,

Lời nói tiếng cười đặt đúng nơi.

Hợm hĩnh váo vênh ai kẻ mến?

Chỉ mua tiếng xấu với người đời.

 

&

 

Người đời bia miệng để ngàn năm,

Đàm tiếu c̣n theo tới… huyệt nằm:

Đểu giả khiến cho thiên hạ ghét,

Tầm xàm chỉ để thế gian căm.

Anh em kính trọng ḷng đôn hậu,

Bằng hữu nể v́ chữ hiếu tâm.

Mắt Bụt trên ṭa gà chẳng mổ. (*)

Khỏi lo chông cắm với đinh găm.

 

 

Đỗ Quư Bái  杜贵拜

U.S.A., 13 June 2007

 

 

(*)  Bụt trên ṭa gà nào mổ mắt?

 

 

 

 

 

 

LỜI T MẪU KHUYÊN CON

 

( Kính Họa bài KHUYÊN BẢO của Thi Huynh Trường Giang )

 

 

Từ Mẫu khuyên răn viết ít lời,

Xa nhà khổ ải lắm con ơi!

Khiêm nhường từ tốn, vui tṛn kiếp,

Tự phụ kiêu căng, khổ trọn đời.

Lừa đảo, gian manh khôn ít chỗ,

Công bằng, chính trực khéo muôn nơi.

Tương lai thành bại nhờ giao tế,

Đôn hậu, người tin… thắng ở đời.

 

&

 

Đời chia nghèo, sướng mấy mười năm,

Thiện ác do ta, gác trán nằm.

Giúp đỡ bần cùng, người tưởng mến,

A dua quyền đảng, kẻ thù căm.

Khi giàu, bố thí ǵn nhân đức,

Lúc quí, chăn ḷng giữ nghĩa tâm.

Lời Mẹ răn: “không gây tiếng xấu”,

Kiếp này con nhớ tựa kim găm.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

25 tháng sáu, 2007, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

http://KhaiMinh.org