KHAI BT ĐẦU XUN: CHC XUN INH HỢI

 

 

 

 

 

 

Bi Xướng

 

Xun tới , Phi, c, Mỹ, u,

Ngn phương nhung nhớ chc thăm nhau.

Chc Tm ngy thng cn nguyn nếp,

Chc Ch Xun Thu chẳng đổi mầu.

Chc thịnh vượng ha bnh bốn bể,

Chc an lnh hạnh phc năm chu.

Chc ring qu Mẹ dn no ấm,

Vạn sự thnh cng như ước cầu.

 

 

Cụ Trng Quang 沖光

Bắc California, U.S.A., Thng Hai, 2007

 

 

 

 

Bi Họa 1

 

Tn nin m lịch sang u,

Cnh Thiệp ầu Xun gửi chc nhau.

Mỹ tục qu Cha cn đậm nt,

Thuần phong đất Mẹ vẫn tươi mầu.

Lời hay thiện cảm trong như ngọc,

đẹp chn tnh sng tựa chu.

Ước vọng gia đnh cng đất nước,

Tng tm sở nguyện, thỏa mong cầu.

 

 

Từ Phong 徐锋

Bắc California, U.S.A., Thng Hai, 2007

 

 

 

 

Bi Họa 2

 

Chc khắp Phi Mỹ c u,

Chc dn hon vũ biết thương nhau.

Chc sao thế giới thm tươi sắc,

Chc khiến nhn gian mi đẹp mầu,

Chc c thiếu nin đầy m no,

Chc lng lo giả đặc hồng chu.

Chc cho ai nấy điều sung sướng,

Tự tại tiu dao chẳng phải cầu.

 

 

ỗ Qu Bi 杜贵拜

U.S.A., Thng 02, 2007

 

 

 

 

Bi Họa 3

(Họa ngược vận)

 

Kim (*) lạc Trng Quang phước địa cầu,

Hợi đề hưng thọ sng y chu.

Ging đời hiếu hạnh, tươi nhn sắc,

Nin đo lim trinh, thắm nghĩa mầu.

ại kiết sơn h, Gia bổng lộc ,

Hỉ hoan thế giới, Quốc nương nhau.

Ton miền vũ trụ vui Xun ấm,

Cầu phc yn lnh khắp u.

 

 

Du Sơn Lng Tử 遊山浪子

Bắc California, U.S.A., Thng Hai, 2007

 

 

(*) inh Hợi năm nay cn gọi l Kim Hợi nhập thế.

Con heo vng đến với từng nh.

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org