*

*

Sinh Hoạt Tạp Ghi   |    |  Life Reflection

*

*

 

 

 

等待您寄来的作品执笔吧!

等待您寄来的作品执笔吧!

Coming soon…

Coming soon…

 

 

文字游戏(6):  无缘

Gă Say Thơ

by 王永

by TMNTN

 

 

Hè Nhớ Khải Minh  |  Ai Về Khải Minh

T́m Em | Thu Say

by Dân K.M. |  Phó Gia Nghị

by TMNTN

 

 

文字游戏(5): 關閉

Tưởng Nàng

by 王永

by Du Sơn Lăng Tử

 

 

Tiển Em

Băo Lụt

by Du Sơn Lăng Tử

by Du Sơn Lăng Tử

 

 

天灾有感

Tin Nhắn

by 弃民

by Giáo Sư Ngô Văn Lại

 

 

文字游戏(4): 

校友绘画佳作  (Tranh Vẽ Trên Tường)

by 王永

by 韩业光

 

 

文字游戏(3):  阳萎

天灾感作

by 王永

by 叶能胜

 

 

唘明情歌 (2)

Trung Thu | 中秋节 | Mid-Autumn Festival

by 雨微 | 王永協 | 周钧裕 | 黄丽明 | 韩国忠

Special Edition Đặc Biệt

 

 

唘明情歌 (1)

Thư Gởi Học Sinh

by 雨微

by Giáo Sư Trần Đăng Lộc

 

 

Hurrican Katrina 飓风

夕阳斜

by 雪山松

by 慧明

 

 

文字游戏(2):

黄日辉校长致谢書(黄丽明校友代笔)

by 王永

by 黄丽明

 

 

情書

相思愁 \ 梦故人

by 美蜀浪子

by 葉飛

 

 

有关捐款帮助黄日辉校长的最新資訊

放学歌 - Xin Hát Tặng Cô Hàn Hồng

KhaiMinh.org

by 王永  Vương Vĩnh Hiệp

 

 

文字游戏(1):

Vượt Biển  |  Giữa Biển |  Đời  |  Biển

by 王永

by  Tuyết Sơn Tùng | Huệ Hạnh | Huệ Quyên

 

 

Đôi Lời Về Vương Vĩnh Hiệp và Trịnh Thành Long

Imagine | Hởi Ai

by Phan Chánh Thơ

by Ung Suy Phan

 

 

致校友捐款帮助黄日辉校长鸣谢

好消息

by 周钧裕

唘明网站 编辑部同学

 

 

人生 -- 登台北一零一有感

如梦令 織女牛郎

by 弃民

by 弃民

 

 

Sương Mù Cảm Tác

Dự Cảm  预感

by Một Nhóm Bạn

by Chi Nhứt Lăo Tẩu  之一老叟

 

 

Gởi Ngàn Thân Thương

Vương Vĩnh Hiệp & KhaiMinh.org

by Học Tṛ Cũ

by Vương Vĩnh Hiệp

 

 

Hả Hơ

如梦令 牡丹

by Phan Chánh Minh

by 弃民

 

 

Một Chút Kỷ Niệm

Cảm Tác "Ân Hận Muộn Màng"

by Trần Hưng (Anh 5)

by Ngô Tuyết Quyên

 

 

Lễ Phụ Thân |  父親节 |  Father’s Day

Thuỳ Dương Cát Trắng | Hoài Niệm

Father’s Day Edition

by Huệ Quyên | Huệ Hạnh

 

 

Bạn Đọc Và Đặc San Sắp Xuất Bản

T́nh Bằng Hữu

by B́nh Nguyên Thảo

by Vương Tuy Thâm

 

 

Thư Gởi Học Sinh

Ân Hận Muộn Màng

by Giáo Sư Hà Như Hy

by Giáo Sư Ngô Văn Lại

 

 

Nhớ Trường Nhớ Bạn

Kính Tặng Thầy Việt Văn

by Ngô Tuyết Quyên

by  Thơ, Hạnh, Thâm, Thắng, Minh, Hưng, Mậu

 

 

Tặng Trưởng Ban Liên Lạc Diệp Năng Thắng

Anh Chờ

by Một Đám Bạn

by  Phan Chánh Thơ

 

 

Thư Gởi Học Sinh

Một Chuyện Cá Tháng Tư Ở Khải Minh

by Thầy Lương Vĩnh Thái

by Chi Nhứt Lăo Tẩu

 

 

Ủng Hộ Đặc San Khải Minh,  全力支持唘明网站

向創辦啓明特刊的同學們致敬!

by 春光班

by 正心班

 

 

童梦 | Đồng Mộng

Thư Gởi Học Sinh

by 海湾 |  Tuyết Sơn Tùng | 57 | Thẫn Thờ | Nam Hàn

by Giáo Sư Thái Huy Bào

 

 

拆字合字

Vườn Thơ XQ | Gởi Các Bạn Khải Minh

by K.T.

by Huệ Quyên | Huệ Hạnh

 

 

Lễ Mẫu Thân |  母親节 | Mother’s Day

We missed You

Special Edition Đặc Biệt

by Angelina Diep

 

 

點絳脣 | 心愁

芽荘随笔 | 童梦

by 竹圆

by 海湾  |  山林

 

 

思鄉

Đứa Mô Cảm Tác

by 弃民

by Chánh Tâm Chi Binh | Tiếu Diện | Phan Chánh Thơ

 

 

Tạp Ghi Về Chuyến Thăm Nhà Cuả Anh 57

Tặng Phan Tiên Sinh | Tặng Đứa Mô

by Nam Hàn & Một Nhóm Bạn

by Vương Tuy Thâm | Tuyết Sơn Tùng

 

 

Dịch Thoáng Thơ Khí Dân

Đọc Rượu T́nh Cảm Tác

by Chi Nhứt Lăo Tẩu

by Chánh Thơ | Tuy Thâm | Thuận Mậu | Quốc Trung

 

 

啟明寄宿與我

寄汝 | Thơ Thăm Thầy

by 韩国平

by 弃民  | Phan Chánh Thơ

 

 

教皇死之感 | 三代流浪

Thơ Qua | Thơ Lại

by 叶长青 | 浪儿

by Vương Tuy Thâm | Lương Thuận Mậu

 

 

生活随笔

童年| 老王–老韩

by 陈志远 老师

by 燕群 | 潘正書

 

 

友谊 | Liễu Chơn Minh

Email from Tong Dylans

by 惠杏 | Huệ Quyên

by Tong Dylans

 

 

山林明勝|弃民

咏岳飞 - 滿江红

by 林明勝|周钧裕

by 弃民

 

 

Toán Học

Xuân Quang

by Lương Thuận Mậu

by Huệ Quyên

 

 

Xuân Dĩ Văng

贺春 | Tiển Khỉ - Đón Gà

by Trần Hưng

by 周钧裕 |  Vương Tuy Thâm

 

 

良缘

Sớ Táo Quân

by弃民

by VTT & HQT (phụ hoạ)

 

 

元旦 - 春节

老葉 弃民 - 林明勝

Internet

by 潘正書

 

 

| Vô Đề

海啸 Tsunami

by 何竹圆

by 雪山松

 

 

双飞 (其二)

Some Unexpected Kind Words

by 周钧裕

by “Aibanese James”

 

 

双飞

Tặng Anh Xim

by 周钧裕

by Phan Tiên Sinh | Tuyết Sơn Tùng

 

 

啓明|春光|恭喜啓网|天災

Tăng Quân Vũ & Song Quang

by ||

by Tạ Huệ Hạnh

 

 

啓明永遠活在我們的心懷中

挑战书后有感

By 韩国平

by 潘正書

 

 

新年 - 春光

Gởi Anh Bảy | 入网樓

by 周钧裕 | 潘正書

by Tuyết Sơn Tùng  |  57

 

 

Tặng Anh Bảy

赠给春光班朋友

by Thơ-Thâm-Thắng

by 周钧裕

 

 

不了情

中文拼音輸入法

by 林明勝

by 蔡继立

 

 

祝春

A Thoughtful Email About Khai-Minh Reunion

陈茂炎

by Annie (Pan Tsui Ying)

 

 

Tặng Thành-Nghiên & Bạn Hữu Nghị

Thi Ca Theo Mô Thức Toán Học

by Trung

by Vương Tuy Thâm

 

 

千言万语,铭记心中

短小但有意味和有趣的電子郵件

by 谢振如

by 振如

 

 

Email Gởi Các Học Sinh Cũ

春光 - Ảnh Cũ | Xuân Về

by Giáo Sư Quách Thoại Minh

by 王绥深 | Tạ Huệ Hạnh

 

 

怀念先师

相片Tấm Ảnh

by 林明勝

 

 

 

致春光班同学们挑战書

Email Cho Bạn Của Mẹ Ở Nước Ngoài

by 周钧裕

by Vĩnh Đạt

 

 

致同学们書

網|空

by 林明勝

by 潘正書 & 周钧裕

 

 

共鸣谢忱(2)

Gởi Các Bạn Khóa 73-KHẢI-MINH

by 春光班全体同学

by Ngô Tuyết Quyên

 

 

共鸣谢忱(1)

Nhớ Quên Quên Nhớ

by 春光班全体同学

by Vương Tuy Thâm

 

 

笑佛

Thư Gởi Ban Tổ Chức

by 周钧裕 & 葉能勝

A Letter To The Organizers Of

 

  2005

Hăy Họp Tựu Về Đây

致謝師晚會籌備委員同學們書

by Phan Chánh Thơ - Diệp Năng Thắng

by 韩国平

 

 

等待您寄来的作品执笔吧!

等待您寄来的作品执笔吧!

Coming soon…

Coming soon…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 KHAIMINH.ORG