责祝融  TRÁCH BÀ HOẢ

 

 

 

 

Photography by Michael Vaughn

 

 

责祝融

 

佛家的四大,

你位居第三.

何故敢嫁害?

殘酷燒山林?

 

人類慈讓心,

列你為第二.

此四禍古今,

而你為自恃.

 

你助人炊飯,

烹炙你多功.

人認為親近,

義情日日通.

 

地心你潛居,

兄用山壓制.

發憤你承虛,

噴出亦有例.

 

入居民百万,

勤苦以謀生.

你陷于災難,

何謂親近情?

 

祝融兮祝融!

停止勿狂害!

同居天地中,

義情宜長在!

 

Phiên âm:

 

TRÁCH CHÚC DUNG

 

 

Phật gia đích tứ đạo,

Nễ vị cư đệ tam.

Hà cố cảm giá hại?

Tàn khốc thiêu sơn lâm?

 

Nhân loại từ nhượng tâm,

Liệt nễ vi đệ nhị,

Thử tứ họa cổ câm (kim),

Nhi nễ vi tự thị.

 

Nễ trợ nhân xuy phạn,

Phanh chá nễ đa công.

Nhân nhận vi thân cận,

Nghĩa t́nh nhật nhật thông.

 

Địa tâm nễ tiềm cư,

Huynh dụng sơn áp chế.

Phát phần nễ thừa hư,

Phún xuất diệc hữu lệ.

 

Nhập cư dân bách vạn,

Cần khổ dĩ mưu sinh.

Nễ hăm vu tai nạn,

Hà vị thân cận t́nh?

 

Chúc Dung hề!  Chúc Dung!

Đ́nh chỉ, vật cuồng hại,

Đồng cư thiên địa trung,

Nghĩa t́nh nghi trường tại...

 

NVL

 

:

祝融:   火神

四大:   1. ,  2. ,  3. ,   4. .

四祸:   1. ,  2. ,  3. ,   4. .

 

 

 

Dịch Thơ:

 

TRÁCH BÀ HỎA

 

An ủi dân Khải Minh đang thấp thỏm trong vụ cháy rừng California.

 

 

Phật coi tứ đại (*) trên đời,

Thứ ba là xứng với ngôi Hỏa thần.

Nể nang đến thế đâu xoàng?

Nỡ nào bà Hỏa thiêu tan núi rừng?

Loài người lắm bận hăi hùng,

Hạng nh́ bà được xếp cùng thủy tai. (**)

Gieo họa đâu phải là oai?

Can chi bà lại trổ tài hung hăng?

Giúp người nấu chín thức ăn,

Thui, quay, bà đă bao phen giúp đời.

Bà là bạn thiết của người,

Ngày ngày t́nh nghĩa chẳng vơi chút nào!

Khi bà nấp giữa địa cầu,

Anh Đất đè cả núi đồi nặng sao!

Nổi khùng bà phụt lên cao,

Chẳng ai chê trách câu nào đấy thôi!

Nhập cư ngàn vạn xa xôi,

Cần cù, khốn khổ t́m nơi qua ngày.

Bà gieo tai nạn đắng cay,

C̣n đâu t́nh nghĩa lâu nay:  Lửa - Người?

 

 

(*)    Tứ đại:  Bốn thế lực lớn nhất trong vũ trụ:  1. Đất, 2. Nước, 3. Lửa, 4. Gió.  (Theo Phật giáo)

(**)  Tứ họa:  Bốn tai họa lớn cho loài người:  1. Nước, 2. Lửa, 3. Trộm, 4. Giặc giă.

 

 

之一老叟  Chi Nhất Lăo Tẩu  <photo>

Tháng 11, 2007, Việt Nam

 

 

 

请阅读吳文赖老师佳作 * Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Giáo Sư Ngô Văn Lại.

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở, h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005, 2006 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer