CHUYỆN TIÊN

 

Gởi Hàn Quốc Trung, Vương Tuy Thâm, và Tạ Huệ Hạnh

 

 

Tu tiên đắc đạo lâu rồi,

Quần tiên tín nhiệm, trao ngôi Tiên Khồng.

Tiên Khồng tính khí ngông ngông,

Vân du xế điếc, thương ông Môi trường.

Nhởn nhơ lặng lẽ trên đường,

Gặp phường xế nổ “thử sườn” ba phen!

Sườn tiên đâu phải đồ quèn?

Thử ra mới thấy cứng bằng… sườn voi!

Tiên Đồng khiếp viá, kiêng oai,

Gặp Tiên Khồng, bỏ chạy dài từ xa.

Cả tuần mới dám ṃ ra,

Lấm lét nhặt dép, cùng là mũ rơi.

Kêu ca, kể lể với Trời:

-         Sai Tiên Khồng xuống cơi Đời làm chi?

Dở kiếm mồi, dở cụng ly,

Réo hắn về gấp, Đời th́… mới sang!

Trời gầm:  - Chớ có nói càn,

Tiên Khồng là đưá hiền ngoan nhất đời!

Vân du xài xế điếc thôi,

Không gây ô nhiễm cho nơi trần hoàn.

Tiên Đồng chỉ khoái chơi sang,

Vân du xế hộp, xả toàn khói dơ!

Mắt trời lọc khói hoá mờ,

Mũi trời ngửi khói đến giờ viêm xoang.

Giọng trời giờ hoá khàn khàn,

Rù ŕ, thủ thỉ, nghe ngang phè phè.

Mụ trời chán chẳng thiết nghe,

Bỏ trời lạnh lẽo, đi… ve Nam Tào!

Tiên Đồng gây họa biết bao!

 

 

 

Giáo Sư Ngô Văn Lại  吳文赖老师  <photo>

07.06.2007

 

 

 

 

 

 

(Photos)  Một Vài H́nh Ảnh Về Thầy Ngô Văn Lại Ngày Nay

 

 

 

 

 

 

 

XEM H̀NH THẦY CẢM TÁC

 

 

( Cảm tác… sau khi xem h́nh số 3 trong link fiá trên )

 

 


Chiều nay hóng gió bên thềm,
Thấy quà Kế Lập biếu ḿnh hay ư.
Tinh thông Hán học thừa dư,
Nằm chân chữ ngũ đọc Từ Chí Ma (
 徐志摩 ).

 

 

Hàn Quốc Trung  韩国忠

California, U.S.A., 06/2007

 

 

*

 

Ngày xưa Tiên xuống trần gian,

Rừng xanh, suối  mát mây ngàn đồi cao.

Bàn cờ, ghế đá tâm giao,

Chén trà , câu đối, suối gào thông reo.

Đổi đời thời thế phải chèo,

Ngày nay Tiên xuống đành  theo thế thời .

Nằm trên chỏng nhựa thảnh thơi,

Lưng trần, râu trụi, làm thơ khuyên đời…

 

( Chúc Thầy sức khoẻ & vui vẻ! )

 

 

Vương Tuy Thâm 王绥深

California, U.S.A., 05/2007

 

 

*

 

Ngày nay Tiên xuống trần gian,

 Tầng lầu, cao vút sánh cùng mây cao.

 Đổi đời, thời thế vượt trèo,

 Sao cho sánh kịp đi theo thế thời.

 Gác chân đọc sách thảnh thơi,

 Sưu tầm, tham khảo ngâm thơ khuyên đời…

 

 

Tạ Huệ Hạnh  谢惠杏

Houston, Texas, U.S.A., 5/2007

 

 

*

 

Ngồi trên ghế xếp tựa lưng,

Chân nằm chéo quải tay bưng món quà.

Kế Lập tṛ cũ gởi qua,

Tặng Thầy quyển sách “Chí Ma” giải sầu.

Thầy nằm đọc kỹ thật lâu,

Rồi đây có thể thâu đêm phẩm b́nh.

 

( Kính chúc Thầy mạnh khoẻ & vui vẻ! )

 

 

Phan Chánh Thơ  潘正書

Palm Spring, California, U.S.A., 5/2007

 

 

*

 

Hôm qua xem ảnh cuả thầy,

Trông h́nh khoẻ mạnh ḷng đầy mừng vui.

Dù rằng xa cách ngàn khơi,

Riêng tṛ vẫn nhớ dáng người kính yêu!

 

 

B́nh Nguyên Thảo  平原草

U.S.A., 5/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở, h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

http://KhaiMinh.org

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2007 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer