*

*

 

 

 

* * *

 

* * *

 

( Part III )

 

 

 

 

 

 

 

 

Ả LỢN MỪNG XUÂN

 

Tuất măn, Hợi đề, đón Ả Heo,

Vào nhà may mắn, quẳng thua nghèo.

Tốt tươi hạnh phúc, thôi nhăn nhéo,

No ấm b́nh an, hết đói meo.

Phước lộc đầy đàn, tiền bạc khéo,

Dồi dào sức khỏe, cháu con theo.

Trà ngon nâng chén, mừng Xuân dẻo,

Tết lợn vui hơn... hưởng Tết lèo.

 

*    *    *

 

Lợn về cả nước đỡ nhăn nheo,

Hết sợ gân heo hết chán phèo.

Tài lộc công danh đường thẳng nẻo,

Học hành sự nghiệp mái xuôi chèo.

Cửa nhà no ấm đầy cơm béo,

Phố xá giàu sang lắm thịt treo.

Dân chủ, tự do rồi sẽ réo,

Muốn thành đại sự phải leo trèo.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Bắc California, U.S.A., Tháng Giêng, 2007

 

 

 

 

Bài Họa 1

 

Cậu chó đi rồi để mợ heo,

Chúc cho ai nấy hết lo nghèo.

Ph́ nhiêu béo tốt không dăn dúm,

Mập mạp trơn tru chẳng mốc meo,

Đủng đỉnh chơi Xuân bè bạn tới,

Thong dong mừng Tết họ hàng theo.

An cư lạc nghiệp tha hồ sướng,

Trững trạc ở ăn chẳng hứa lèo.

 

*    *    *

 

Yêu đời mặc sức đá lông nheo,

Đỡ phải mắc vô cảnh Chí phèo.

Thiếu nữ thuyền t́nh không lỡ bến,

Thanh niên bể ái chẳng cần chèo.

Tha hồ tập nập mua đồ cưới,

Thả cửa tưng bừng sắm lễ treo.

Ḍng giống Rồng Tiên ngày vững mạnh,

Lên non t́m mẹ quyết tâm trèo.

 

 

Đỗ Quư Bái  杜贵拜

U.S.A., Tháng Giêng, 2007

 

 

 

 

Bài Họa 2

 

Ả Tuất đi rồi rước muội Heo,

Đồng tâm hai đứa sợ chi nghèo.

Sang giàu phúng phính em mơn mỡn;

No ấm xênh xang...“ṭa” mốc meo!?

Gái sắc dập d́u đưa gót tới,

Trai tài hớn hở nhấc chân theo.

Nụ t́nh trao gởi hoài trân trọng,

Xuân thả thuyền duyên thẳng cánh lèo!

 

*    *    *

 

Trao gởi Nàng Xuân ánh mắt nheo,

Nhanh như gió thổi thoáng qua phèo.

Trai thanh lịch lăm nương t́nh điệu,

Gái tú đoan trang gợi hát chèo.

Tíu tít dừng nh́n tràng pháo nổ,

Tung tăng đứng ngắm bóng nêu treo.

Gái trai gặp hội đua tranh giải,

Cột mỡ trơn tru vẫn cứ trèo.

 

 

Joseph Duy Tâm  約瑟夫 唯心

U.S.A., Tháng Giêng, 2007

 

 

 

 

Bài Họa 3

 

Du Sơn Lăng Tử vịnh năm heo,

Đất nước rồi đây thoát cảnh nghèo.

Ấy chữ Tự Do rồi hết mốc,

Này câu Dân Chủ sẽ tan meo.

Văn Minh tiến bộ liền lao tới,

Đạo lư luân thường cũng phóng theo.

Cao tốc, đường xa không bắt kịp,

Cho dân ăn Tết thịt heo lèo.

 

 

Từ Thanh Hà  徐青霞

Bắc California, U.S.A., Tháng Giêng, 2007

 

 

 

 

 

Ả LỢN CHÚC TẾT

 

Bài Họa 4

 

Ủn ỉn ai ḱa giống chị heo,

Tṛn o lắm mỡ mặc thân nghèo.

Không màng cháo nguội, cơm lên mốc,

Chẳng ngại canh thừa, cám đóng meo.

Dơng dạt vào nhà dâng lộc đến,

Ung dung tới cửa kéo tài theo.

Ĺ x́ pháo đỏ nàng xin khiếu,

Xứ Mỹ mừng xuân khác xứ Lèo!

 

*    *    *

 

Đầu năm gặp gái mắt thôi nheo,

Tránh chuyện sân si tránh thở phèo.

Phận nữ công dung bền dạ lái,

Thân nam trí tín vững tay chèo.

Gian hàng bản hiệu đừng chờ mở,

Cửa tiệm môn bài chớ để treo.

Sự nghiệp mong thăng:  cày phải kéo,

Công danh muốn tiến:  dốc nên trèo.

 

 

Tuấn Phong 俊峰

California, U.S.A., 02/2007

 

 

 

 

 

合 家 平 安

 

閱讀翠膺同學的 CHINESE  NEW YEAR IN  THE EYES  OF THE CHILDREN 使我回想到童年也曾經問過媽媽同樣的問題。每年將到春節的日子,媽媽買水果回來擺在神位上拜神。年年都是蘋果,橘子,梨子我很好奇地問媽媽為何不買其它的水果,每一年都只拜拜這幾種水果。經過媽媽解釋我才大悟:

 

中國人說蘋果是平安,橘子是吉祥,梨子是利益。新年到每人都想合家平安,如意吉祥,一本萬利,所以都以這幾種水果來拜神。

 

以前跟廣東省來的幾位朋友聊天,他們說當你吃橘子的時候有人問橘子酸不酸,如不酸就說甜,不能說不酸。因為廣州話不酸是無酸,同樣發音是無孫!!! 向別人說沒有孫子真是大不吉利了。

 

好了年底說笑話,也順祝全球各位啟明董事,老師,學長,學姐,同學:

 

合 家 平 安 !

如 意 吉 祥 !

一 本 萬 利 !

 

 

Vương Vĩnh Hiệp  王永協

越南, 芽莊市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỚM XUÂN

 

Đầu Xuân vang rộn tiếng ḥ ngâm,

Vạn vật ươm tơ đợi dáng tằm.

Yến vũ líu lo vờn khóm trúc,

Én mừng nhảy nhót liệng vườn trâm.

Mưa Xuân mấy bữa, mai đâm lộc,

Nắng ấm vài hôm, cúc nẩy mầm.

Mây gió nhẹ nhàng xanh ngát cỏ,

Đông tàn chuyển đẹp... sắp sang năm.

 

*    *    *

 

Tàn đông trời sáng rực sơn điền,

Vạn vật tô màu tựa cảnh tiên.

Phố xá tưng bừng chờ viễn khách,

Trăm hoa đua nở đón trăng hiền.

Hồn thơ dâu bể hương mùa nhớ,

Hoa bút t́nh sương bóng suối nghiêng.

Nắng vén màng mây kheo sắc thắm,

Xuân về tươi rộn khắp ba miền.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Bắc California, U.S.A., Tháng 02, 2007

 

 

 

 

 

HỘI XUÂN

 

Mùa lộc Tết, trai gái kiếm duyên,

Đêm Xuân hội, tới tấp hoa thuyền.

Đàn ca khiêu vũ, câu ḥ điệu,

Kèn trống dập dồn, tiếng sáo xuyên.

Lịch lăm thanh nam, loan hỷ khúc,

Trang đài sắc nữ, phụng hoàng khuyên.

Hân hoan đ́nh đám ba ngày Tết,

Hương lễ, ŕnh rang đẹp dáng huyền.

 

*    *    *

 

Ŕnh rang đuốc sáng tựa trăng huyền,

Khuê nữ son hài gót nhạc khuyên.

Tiếng hát đệm dồn, rền suối thảo,

Câu ḥ vang vọng, thấu sơn xuyên.

Trâm cài bá ngọc, say t́nh pháo,

Áo lụa rồng tơ, rộn sóng thuyền.

Tấp nập gái trai mừng dạ vũ,

Xuân đài náo nức  ngọt t́nh duyên.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Bắc California, U.S.A., Tháng 02, 2007

 

 

 

 

TUYỂN QUÂN ĐẦU NĂM

 

Lạy Phật đầu năm khấn chút duyên,

Bên sông tấp nập hội đua thuyền.

Mừng Xuân dạo ngắm thành Nam Định.

Đón Tết rong chơi huyện Vị Xuyên.

Thục nữ mơ thành đôi sáo sậu,

Thanh nam ước hóa cặp vành khuyên.

Uyên ương đẹp lứa mong t́nh thắm,

Ráng chọn nương, lang trước thượng huyền. (1)

 

*    *    *

 

Đàn ca hát múa dạo tam huyền, (2)

Nét chữ vần thơ đáng chục khuyên. (3)

Dũng tướng nghe danh vùng Rạch Giá,

Thư sinh biết tiếng tỉnh Ba Xuyên.

Thân chàng bạt gió t́m bờ bến,

Phận thiếp trôi sông kiếm mạn thuyền.

Dệt mộng trăm năm xin Phật độ,

Mong ngày hội ngộ kết lương duyên.

 

 

Cao Nguyên Bá  高原霸

California, U.S.A., 02/2007

 

 

(1) Thượng huyền:  Nói trăng chưa tṛn.  Mùng 8, 9 âm lịch.

(2) Tam huyền:  Đàn ba dây.

(3) Khuyên:  Ṿng son khoanh vào bên cạnh một câu văn chữ Hán đáng khen.

 

 

 

 

 

MỘT SỚM XUÂN VỀ

 

Một sớm xuân về, nắng nhớ em,

Cây nêu ngày cũ ngă bên thềm;

Cành mai năm trước thưa hương phấn,

Anh đón giao thừa lẻ bóng đêm.

 

Một sớm Xuân về, anh bỏ xứ,

Lang thang khắp chốn trốn t́nh quê;

Rầy đây mai đó đời lang bạt,

Nh́n cánh hoa tươi nhớ dáng thề.

 

Một sớm Xuân về, lạc bến mê,

Con trăng t́nh ngủ bổng nghiêng về;

Dáng hồng thuở trước c̣n ngây ngất,

Thuyền đă vắng người bến đă thuê.

 

Một sớm Xuân về, bên ngơ vắng,

Giàn hoa thiên lư nở bên đường;

Ḷng anh vương vấn bông ngày nhớ,

Lệ rót t́nh em ước sắc hương.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Bắc California, U.S.A., Tháng 02, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH SÀI-G̉N

 

Bài Xướng

                             

Cuối năm sao bỗng nhớ Sài-G̣n,

Ôi nhớ vô cùng nhớ héo hon!

Câu hát trên phà nghe lành lạnh,

Bánh xe buổi sớm chạy bon bon.

Công viên sáng tựa mùa Xuân thắm,

Thổ mộ buồn như lối cỏ ṃn.

Cắt rốn chôn nhau không ở đó,

Lá me rơi rụng ngẩn ngơ buồn!

 

 

Huệ Thu  惠秋

California, U.S.A., Tháng 02, 2007

 

 

 

NGHĨ TAY ĐẦU NĂM

 

Quanh năm gánh gánh kẹo bông g̣n,

Khắp phố chào hàng khách tí hon.

Sáng đến lau giùm bàn hủ tiếu,

Chiều về tưới phụ gốc ḅn bon.

Thân cày tháng rộng thân tiều tụy,

Gót bước ngày dài gót mỏi ṃn.

Đón Lợn dừng tay ba bữa Tết,

Mừng xuân quẳng hết nỗi lo buồn.

 

 

Tuấn Phong 俊峰

California, U.S.A., 02/2007

 

 

 

NHỚ  XUÂN  SÀI-G̉N

 

( Kính họa bài “Nhớ Sài-G̣n” của thi hữu Huệ Thu )

 

Nắng ấm trời Xuân mộng dáng “G̣n”,

Sài-Đô nhung nhắn héo tim hon.

Bến-Thành hoa-lệ người chen chúc,

Nguyễn-Huệ tưng-bừng dạo phố bon.

Thương quá Bạch-Đằng lần tản bộ,

Nhớ hoài Lê-Lợi vết xe ṃn.

Sài-G̣n yêu dấu:  hồn quê cũ!

Đất khách tầm Xuân chạnh nổi buồn.

 

 

Bài Cảm Xướng

 

Xuân về gợi cảm phố Sài-G̣n,

Dạ úa, tim sầu héo nắng hon.

Nhớ sáng Tam-Đa ngày hội Tết ,

Thương chiều rạp Rex thuở vàng son .

Thủ-Thiêm phà rướt người buôn bán,

Khánh-Hội cầu đưa kẻ gánh đ̣n.

Rộn rịp tưng bừng vang tiếng pháo,

Sài-Đô tươi măi… dáng Xuân c̣n.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Bắc California, U.S.A., Tháng 02, 2007

 

 

 

 

 

 

 

HỌP MT ĐU XUÂN

 

Bài Xướng

 

Tân niên họp mặt thật thần tiên,

Quen biết t́nh thân mới chục niên.

Vẫn muốn thăm nhau dù cách trở,

Hằng mong gặp gỡ giải ưu phiền.

Nâng ly rượu nghĩa nhiều tâm sự,

Cạn chén trà ân thỏa nỗi niềm.

Tranh đấu, khỏe vui, giầu hạnh phúc,

Nguyện cầu nước Việt sớm b́nh yên.

 

 

Hoài Hương  怀乡

California, U.S.A., Tháng 02, 2007

 

 

 

 

Bài Họa 1

 

Tết họp bạn, mừng đón Tổ Tiên,

Mượn trà thế rượu chúc Tân Niên.

Thơ Xuân xướng họa thêm t́nh hữu,

Bút trẻ vần gieo giải muộn phiền.

V́ nhớ nước, chưa cam nỗi dạ,

Tại thương quê, chẳng thỏa tâm niềm.

Đôi lời chúc phúc Thi Huynh trưởng,

Sống khỏe chờ xem… nước sẽ yên.

 

*    *    *

 

 

Bài Họa 2 (Nghịch Vận)

 

Cầu mong đất Mẹ sớm hàn yên,

Kết liễu tâm tư dứt nỗi niềm.

Thương nước đau ḷng, cay lắm chuyện,

Nhớ nhà quẫn trí, nghĩ thêm phiền.

Mượn câu Phước Thọ, mừng năm mới,

Nhờ rượu Tri nhân, tiễn cuối niên.

Kính chúc bạn bè nhiều thắng lợi,

Đẹp đời tươi trẻ sống như tiên.

 

 

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Bắc California, U.S.A., Tháng 02, 2007

 

 

 

 

 

 

Họa bài Mừng Xuân Đinh Hợi ( Part I )

 

Tết đến nhôn nhao khắp mọi miền,

Vui từ Quan Ải đến Hà Tiên.

Chào xuân dẹp vội bao sầu muộn,

Đón Tết quăng nhanh những khổ phiền.

Mứt bí bánh chưng ăn thỏa chí,

Chiếu manh nệm ấm ngủ triền miên.

Quanh năm cực khổ lo cơm áo,

Hưởng lạc hàng đầu… lẽ tất nhiên.

 

 

Dennis Phan   家墉

Los Angeles, California, U.S.A., 06 February, 2007

 

 

 

NHỚ TẾT CHỢ ĐẰM

 

Họa bài Tết Nguyên Đán ( Part II )

 

Mỗi lần đi chợ tết hàng năm,

Nhớ cảnh xuân xưa nhớ “Chợ Đằm”.

Bánh tét, bánh chưng, khách thảy viếng,

Hột dưa, mứt bí, tớ đều thăm,

Xơi xong cháo vịt, t́m trà, nước,

Dọn hết cơm gà, kiếm thuốc, tăm.

Thỏa chí ăn hàng hơn chục quán,

Cuối cùng tính sổ hết vài trăm.

 

 

Dennis Phan   家墉

Los Angeles, California, U.S.A., 06 February, 2007

 

 

 

VUI TẾT TỰ TRÀO

 

Họa bài Chúc Mừng Xuân ( Part II )

 

Tánh tớ xưa nay vốn biếng lười,

Tết về được nghỉ, miệng cười tươi.

Rượu bia, xập xám bin ba ván,

Thịt dưa, x́ tố kiếm bốn người.

Reno bắc tiến thua vài chục,

L. V. (1) đông đến thắng mấy mươi.

Xuân sang tết đến chơi vui vẻ,

Dù thắng hay thua tớ vẫn cười.

 

Tớ cười một nụ cười tê ươi,

Cười tươi tớ hưá hết biếng lười.

Xuân sang vui vẻ tài hên đến,

Tết về hoan hỷ chớ lươi bươi.

Phát tài sinh lộc t́m vài xấp,

Sinh con đẻ cái kiếm thêm người.

Tuất đi Hợi đến mừng xuân mới,

Tết đến stock lên tớ tươi cười.

 

(1) L. V.:  Las Vegas.

 

 

Dennis Phan   家墉

Los Angeles, California, U.S.A., 06 February, 2007

 

 

 

 

 

ĐÓN XUÂN

 

Xuân đến cành mai nở rực vàng,

Báo mừng niên kỷ mới sang trang.

Ngoài sân câu đối nghênh bằng hữu,

Giữa chái b́nh trà đăi quí nhân.

Nô nức trẻ già xem lễ hội,

Dập d́u trai gái dự hoa đăng.

Mọi người mong muốn qua năm mới,

Phước lộc công danh ước nguyện thăng.

 

 

Từ Nguyệt Hoan  徐月欢

Nha Trang, Việt Nam, 02/2007

 

 

 

 

 

 

XUÂN NHỚ

 

 Cơn gío mùa đông thổi dịu dần,

 Là mùa xuân đến lại buồn dâng.

 Bao nhiêu kỷ niệm xa xưa cũ,

Dồn dập quay về nhớ vạn phần.

 

Xuân đến quê người đời nổi trôi,

Đau buồn quê mẹ đă xa rồi.

Đời người xa xứ thêm buồn tui?,

Giờ chẳng c̣n ǵ hỡi mẹ ơi.

 

Đă mấy lần xuân con hẹn về,

Nhưng rồi số phận lại làm ngơ.

Ḷng con buồn lắm khi xuân đến,

Nỗi nhớ người thân thật năo nề.

 

 

Trần Hưng  陈兴

California, U.S.A., 02/2007

 

 

 

 

 

CHÚC TẾT

 

Lẳng lặng ngồi nghe tớ chúc đây,

Đầu năm gởi đến bạn, Cô, Thầy:

Mong già sức khỏe đua bàn thạch,

Ước trẻ công danh với cụm mây.

Phước lộc an khang thăm mỗi bữa,

Tiền tài thịnh vượng viếng từng ngày.

Yên lành hạnh phúc luôn lui tới,

Bỏ lại sau lưng chuyện chẳng hay.

 

 

Thung Lũng Vàng  金谷

U.S.A., 02/2007

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở, h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org