THẦY LƯƠNG VĨNH THÁI  梁永泰老师

 

 

 

 

Thầy Lương Vĩnh Thái & Tổng Sự Trưởng Lư Sanh Kư

 

 

Cạn Ly!

 

 

 

Gia Đ́nh Thầy Lương Vĩnh Thái Thời Thanh Niên

 

 

 

Giây Phút Giải Lao Chờ Lên Lớp Kế Tiếp

 

 

 

Hóng Gió

 

 

 

Thầy Đang Thưởng Thức Âm Nhạc Hay Nghe Ngóng Tin Tức Học Tṛ Cũ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org