Làm sao để ghi (post) một message vào FORUM?  Xin đọc giải thích dưới đây:

 

Cách thứ 1:   Gởi email thẳng đến điạ chỉ:  Khai-Minh@ yahoogroups.com

 

Cách thứ 2:

 

-        ghé              http://KhaiMinh.org/  main page

-        bấm            [ ] / [Chuyện Đàm] / [Forums]

-        bấm            forum mà bạn muốn vào, thí dụ:

<Khải-Minh  -- & >

-        bấm            JOIN THIS GROUP!                      // chỉ một lần đầu tiên thôi

-        sign-in         (dùng yahoo ID & password)

-        bấm            POST                                                              // phiá bên trái

-        đánh           chữ / message mà bạn muốn để vô forum

-        bấm            PREVIEW (để xem lại, không quan trọng)     // phiá bên dưới

-        bấm            SEND

 

trong chốc lát, message cuả bạn sẽ có mặt tại FORUM…

 

LƯU Ư:  KHÔNG nên dùng file names có BLANK SPACES (ô trống) cho attached files!

                Thí dụ:   “Hinh Chi Hoa.jpg”   --  thể sẽ trục trặc kỷ thuật.

                                “HinhChiHoa.jpg”   --  OK