Cảm Tạ   /   Acknowledgment

 

 

潘正德學友寄来很多芽荘啓明中学董事会和侨青体育会相片,特此致謝.

Xin cám ơn anh Phan Chánh Đức đă cung cấp khá nhiều h́nh ảnh về Tổng Sự và Hội Thể Dục Kiều Thanh.

在特殊情況之下, 謝肖娥學友寄来的相片,特此致謝.

周钧裕學友寄来的建校芳名,特此致謝.

Special thanks to Miss Phuong My Vuong for recreating our school emblem, which is used in this website, based on an old photo we have.

王美芳小姐替我們再創造地畫下了母校的校徽.  特此致謝.

Em Vương Mỹ Phương, gái cưng của anh chị Vương Tuy Thâm, đă giúp chúng tôi vẽ / họa lại huy hiệu của trường Khải Minh dựa trên một tấm h́nh cũ để sử dụng trong trạm web này.  Thành thật cám ơn em.

Xin chân thành ghi nhận sự giúp đở cuả các bạn Diệp Năng Thắng, Vương Tuy Thâm, Châu Quân Vũ, Diệp Ái Trân, Phan Chánh Thơ, và một số bạn khác về những h́nh ảnh cũ đă và sẽ đăng tải cho lớp Xuân Quang, khoá ‘70/’73 (春光班) trên trạm web KHAIMINH.ORG.  Mong sự giúp đở ngọc ngà  từ tất cả các bạn về  mọi phương diện sẽ được tiếp tục triền miên và bất tận…  Thành thật cám ơn các bạn!

 

K H A I M I N H  .O R G